La Crisi Energètica i el col.lapse del sistema

Un resum del segon volum de En la Espiral de la Energía

De Ramón Fernández Durán i Luis González Reyes

Fa uns anys l’ecologista i escriptor ja desaparegut Ramón Fernàndez Durán, amb ajuda de Luis González Reyes, van iniciar un treball minuciós d’abordar l’arribada del col·lapse energètic i les seves conseqüències per la societat. La dependència – voraç i addicta -de la humanitat i el sistema capitalista a la crema de combustibles fòssils finits conduïa a pensar en una crisi energètica sense precedents.

El comitè redactor hem cregut necessari sintetitzar i resumir els dos darrers capítols de «En la Espiral de la Energía», amb el propòsit d’ampliar l’audiència i interès per un tema tabú a la societat de consum, com ho és el col·lapse civilitzatori que acompanyarà el declivi energètic i el creuament de crisis multi-dimensionals, com són l’emergència climàtica, la pèrdua de sòls i biodiversitat, i els conflictes per la disposició de recursos cada cop més escassos.

Desitgem que aquesta lectura ajudi a organitzar canvis col·lectius vers a una transició urgent de la societat cap a horitzons comunitaris lliures d’explotació i destrucció del medi, construint paradigmes de vida alternatius i no dependents del petroli i del sistema tecno-industrial que l’acompanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s